Skip to content

Organele de conducere și control

Organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaților acestora.

organe de control

Consiliul Coordonator este organul permanent de conducere, este compus din 9 membri
și se subordonează Adunării Generale.

Consiliul Coordonator AIR 2020

Gestiunea nemijlocită a Asociației este înfăptuită de Președintele Executiv.

Pentru controlul asupra activității economico-financiare este aleasă pe un termen de 2 ani Comisia de Cenzori (Cenzorul).