Skip to content

Misiune, scop, obiective

Misiunea AIR

 • Dezvoltarea și consolidarea prestigiului mediului de afaceri din România în Republica Moldova.
 • Susținerea reciprocă și promovarea intereselor membrilor asociației în mediului de afaceri din Republica Moldova.

Scopurile AIR

 • Reprezentarea, promovarea și apararea intereselor investitorilor din România prezenți în Republica Moldova;
 • Constituirea unei platforme de dialog între autoritatile centrale și locale din Republica Moldova și investitorii din România în Republica Moldova pentru îmbunătățirea climatului de afaceri din Republica Moldova;
 • Constituirea unei platforme de dialog între autoritatile centrale din România și investitorii din România în Republica Moldova în scopul îmbunătățirii climatului investițional din România în Republica Moldova.
 • Susținerea reciprocă și promovarea intereselor membrilor asociației în mediul de afaceri în Republica Moldova.
 • Dezvoltarea de parteneriate şi programe cu autorităţile publice în vederea implementării de proiecte de cooperare şi dezvoltare economică.
 • Promovarea concurenţei loiale conform legislatiei, având scop de a asigura şanse egale fiecăruia.
 • Informarea, atât a membrilor Asociaţiei cât şi alte entităti venite din România, despre climatul investitional din Republica Moldova.
 • Implimentarea şi participarea la diferite proiecte şi iniţiative pentu sectorul non-profit.
 • Accesarea de granturi şi fonduri Europene.
 • Prezenţa în diferite structuri/organe consultative statale ale Republicii Moldova şi România.

Obiectivele AIR

 • Reprezentarea şi exprimarea punctelor de vedere şi a intereselor comune ale membrilor săi prin cooperare, coordonare şi/sau acţiuni comune;
 • De a se guverna conform principiului solidaritatii între membri Asociatiei.
 • Elaborarea şi promovarea de politici publice în domeniile care formează obiectul de activitate al Asociaţiei;
 • Realizarea de studii, cercetări, analize, comentarii, sondaje, evaluări în diferite domenii, economic, social, juridic, politic, educaţional, conform obiectului de activitate, publicarea acestora în scopul conştientizării de către societate a realităţilor economice şi sociale, precum şi pentru formularea unor recomandări, propuneri, interpretări, comentarii care să conţină moduri de soluţionare a conflictelor şi lipsurilor din diferitele domenii;
 • Organizarea şi desfăşurarea de evenimente tematice, întâlniri, simpozioane, seminare, conferinţe, mese rotunde pentru încurajarea dezvoltării mediului economic şi antreprenoriatului sau alte evenimente specifice;
 • Editarea, tipărirea, distribuirea de publicaţii în legătură cu scopul Asociaţiei;
 • Desfăşurarea de activităţi de consultanţă;