Skip to content

Regulamentul de Aderare

1. Un candidat la calitatea de membru al Asociației Investitorilor din România trebuie să ia cunoștință mai întâi de prevederile Statutului Asociației, care va fi transmis în momentul comunicării intenție de aderare.

2. Candidatul trebuie să fie de acord cu Statutul Asociației, să se angajeze a respecta hotărârile și deciziile luate de organele de conducere ale Asociației, conform Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare.

3. Companiile care doresc să devină membri ai AIR vor completa un chestionar care va contribui la colectarea informației privind activitatea de antreprenoriat pe care o desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova și o cerere de aderare.

4. Depunerea cererii și a chestionarului de aderare sunt completate cu date veridice. Pentru companiile din Republica Moldova se va prezenta și un extras actualizat, valabil. Actele urmeaza a fi depuse pe adresa Secretariatului AIR.

5. Transmiterea solicitării, însoțită de actele necesare se transmit Comisiei de Evaluare compuse din Președintele Consiliului Coordonator, Vicepreședintele Consiliului Coordonator și Președintele Executiv. Comisia analizează solicitarea și elibereaza un aviz de admitere. Avizul de admitere permite departamentului financiar AIR sa emita un cont de plata a taxei de aderare pentru candidat.

6. Odată cu primirea confirmării de plata și al avizulul pozitiv al comisiei de admitere, candidatura poate fi supusă la vot la următoarea ședință a CC.

7. Solicitarea de aderare va fi supusă la vot la prima întrunire a Consiliului Coordonator și este necesar obținerea a minim 2/3 din voturile tuturor membrilor Consiliului Coordonator.

8. În final, se vine cu propunerea de a fi admisă sau respinsă cererea, precum și categoria de membru în care se încadrează – conform Statului. Acestea vor fi votate in prima sesiune ordinară a Consiliului Coordonator.

9. După ședința CC, candidatului i se expediază contul de plată pentru cotizația anuală, aceasta urmând a fi plătită în termen de maxim 60 de zile, după care membrului să i se restricționeze drepturile care implică costuri din partea Asociației. Cei care din diverse motive nu se pot încadra în termenul de 60 de zile vor prezinta o solicitare în scris adresată Consiliului Coordonator despre întârzierea de plată, precum și termenul la care se angajează să efectueze plata.

10. Noul membru capătă toate drepturile și obligațiile statutare odată cu achitarea cotizației anuale, moment din care, are dreptul de a participa la toate activitățile Asociației și are obligația de a se conforma tuturor hotărârilor și reglementărilor anterioare sau viitoare.